MENNESKET


    |     November 15, 2018

Har mennesket en sjel?

Har mennesket en sjel og/eller ånd? Hvordan er i så fall forholdet mellom menneskets immaterielle bestanddeler og vår fysiske kropp?


Uenighetens fellesskap