Hva skiller mennesket fra andre dyr?


Er det noen vesensforskjell mellom dyr og mennesker? Har naturen og dyrene det samme opphavet som mennesket?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Alt som lever har samme Skaper, vår Gud. Vi hører sammen som en del av det Gud har skapt – og som Gud fortsatt skaper i dag.

Mennesket har et forvalteransvar overfor alt det som er skapt. Det betyr at vi er kalt til å tjene skapelsen, og til å arbeide for bærekraft, et godt klima og andre miljøspørsmål. Dyrevelferd er derfor også et etisk anliggende, vi har et ansvar for at alle skapninger kan leve godt med oss.

Skaperverket er ment å være i balanse. Vi mennesker har åpenbart makt til å ødelegge – og dermed også et enormt ansvar for å gjenopprette balansen og ta vare på kloden vår. Den norske kirke holder ingen del av skapelsen som uren. Kirken står ikke for et vegetariansk synspunkt, og mener ikke at et type kosthold er mer i tråd med Bibelens ord og kristen praksis enn et annet.

Comments are closed.