Kategorier: Nytt fra Den norske kirke


Nytt fra Den norske kirke     |     October 22, 2018

Fem nominert til ny biskop i Stavanger

Stavanger bispedømmeråd har nominert to kvinner og tre menn som kandidater til å bli biskop etter Ivar Braut. Disse er nominert til å bli biskop i Stavanger: Marta Botne, Helge S. Gaard, Alf Petter Bu Hagesæther, Haakon Kessel og Anne Lise Ådnøy. Ivar Braut ble vigslet til biskop i mars 2017, men ble etter et halvt år sykmeldt. Han meldte i august i år at han på grunn av helseproblemene hadde besluttet å gå av som biskop. Etter intervjuer og drøftelser i Stavanger bispedømmeråd, ble fem kandidater 22. oktober presentert

Les mer


Uenighetens fellesskap