Hvordan ble mennesket til?


Hvordan oppstod vår art? Var det en plan bak menneskets tilblivelse?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Comments are closed.