Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?


Har mennesket en særstilling i naturen? Gir dette oss i så fall et særlig ansvar for å ta vare på dyrene og naturen omkring oss?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

I en av salmene i Bibelen står det «Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans» (Salme 24,1).

Det at verden er skapt av Gud betyr også at alt som finnes har sin kilde i Gud. Dette preger vår forståelse av naturen og verden.

Vi mennesker er en del av alt det som er skapt. Mennesket har derfor et særlig ansvar for å forvalte den jorden som Gud kaller sin.

I fortellingen om skapelsen av verden fremheves det at mennesket er skapt i Guds bilde. Dette betyr at mennesket står i en særstilling i sitt forhold til Gud, og mennesket har ansvar for alt det skapte. Dette har blant annet ført til at vår kirke i lang tid har arbeidet med spørsmål knyttet til forbruk, rettferdighet, klima og miljø.

Vi mennesker har ingen rett til å ødelegge den verden som er skapt av Gud. Tvert imot skal vi glede oss over og forvalte den på en god og bærekraftig måte, til glede for alt som lever.

Comments are closed.