Velkommen til Den norske kirkes side i Uenighetens fellesskap

 

Velkommen til Den norske kirke.


Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?

    |     October 8, 2018

Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?

Hva er vårt syn på kjønn og kjønnsroller? Hva er egentlig forholdet mellom kvinner og menn? Og hvilke roller har de i samfunnet?


Uenighetens fellesskap
Hvordan ble mennesket til?

    |     October 8, 2018

Hvordan ble mennesket til?

Hvordan oppstod vår art? Var det en plan bak menneskets tilblivelse?


Uenighetens fellesskap
Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige?

    |     October 8, 2018

Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige?

Kan man oppnå kontakt med det guddommelige? Kan i så fall hvem som helst stå i kontakt med, og i et forhold til, det guddommelige, eller den høyere virkelighet, eller kreves det formidlere? Svarer denne kraften, eller disse kreftene, på forespørsler og ønsker fra dødelige?


Uenighetens fellesskap
Finnes Gud?

    |     October 8, 2018

Finnes Gud?

Finnes det én Gud, eller guder, en høyere virkelighet, eller noe annet som på ett eller annet vis overskrider det vi tenker på som den naturlige verden? Hvordan er forholdet i så fall mellom det guddommelige og det vi ofte kaller den naturlige verden?


Uenighetens fellesskap
Har kosmos en begynnelse og en slutt?

    |     October 8, 2018

Har kosmos en begynnelse og en slutt?

Hvordan ble verden til? Hvorfor finnes noe og ikke ingenting? Finnes det en bakenforliggende plan med kosmos?


Uenighetens fellesskap
På hvilken måte bidrar vi til å gjøre samfunnet bedre?

    |     October 3, 2018

På hvilken måte bidrar vi til å gjøre samfunnet bedre?

Det er mange måter man kan bidra på for å gjøre samfunnet bedre. Hva er vårt tros- eller livssynssamfunns bidrag til et bedre samfunn? 


Uenighetens fellesskap
Har vi eksperter som kan bistå med sjelesorg, trøst og betryggelse?

    |     July 4, 2018

Har vi eksperter som kan bistå med sjelesorg, trøst og betryggelse?

Livet er fullt av vanskeligheter, og alle opplever å miste mennesker som står en nær. Har vårt samfunn eksperter som kan bistå med trøst og sjelesorg når slikt inntreffer?


Uenighetens fellesskap