Hva skjer med oss når vi dør?


Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?


Uenighetens fellesskap | November 17, 2018

Ingen kan vite hva som skjer når vi dør, men kristentroen knytter mange forventninger og forestillinger til et liv etter døden.

I vår trosbekjennelse sier vi at vi tror på det evige liv og legemets oppstandelse. Det betyr at vi tror at Gud vil reise oss opp, med kropp og sjel, på den ytterste dag, slik Jesus sto opp fra de døde. Vi tror at vi vil møte Gud ansikt til ansikt etter vi dør. I Guds lys skal vi ses, fullt og helt, med alt det som har skjedd oss i livet. Det er dette vi kaller dom. Den er i Guds hender.

Det viktigste vi kan si om dommen er at rettferd skal skje. De svake skal løftes opp og de krenkede vil få sin oppreisning. Vi knytter et sterkt håp til at Gud har kraft til å frelse, til å tilgi oss og trekke oss inn i en tilværelse med seg i himmelen.

Comments are closed.