Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå?


Hva bør mennesket strebe etter å oppnå i vår begrensede tid her på jorden? Og hvordan vet vi at vi har oppnådd målet vårt?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

I Bibelen står det mye om frelse. På norsk er ordet frelse hentet fra språk om slaveriet. Frelse betyr direkte oversatt «fri hals», det vil si når halslenken frigjøres. For oss betyr frelse derfor at Gud frigjør oss fra det som binder oss til det vonde.

Frelse er en gave som gis oss helt gratis. Det høyeste vi kan oppnå er å få motta frelsen og friheten som gave.

Et annet perspektiv på frelse som en gave, er at vi deltar i frelsens gave ved å tjene hverandre. Jesus vasket disiplenes føtter, og slik ble han alles høyeste tjener. Jesus sa: «Slik jeg har tjent dere skal dere tjene hverandre». Et av de høyeste mål en kristen kan oppnå er å gi mat til sultne, kle dem som er nakne, inkludere de utstøtte, og bidra til å gi mennesker kjærlighet og håp.

Jesus snakket ofte om Guds rike, som allerede finnes, men som ennå ikke har kommet i sin helhet. Tanken om Guds rike er at Guds godhet skal fylle alt i verden, for alle. Derfor snakker vi om den dagen da Gud skal bli alt i alle. Det betyr også at frelsen er knyttet til hele skaperverket. Frelse handler derfor om tilhørighet til et fellesskap. Dette fellesskapet er både oss mennesker i fellesskap med hverandre, i fellesskap med skaperverket, og i fellesskap med Gud.

Comments are closed.