Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde?


Er mennesker gode eller onde i utgangspunktet? Er vi både gode og onde? Eller er vi ingen av delene?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

I den Bibelske skapelsesberetning står det at Gud så på alt som var skapt, også mennesket, og så at det var svært godt.

Det er en grunnleggende forståelse at Gud har skapt alle mennesker og at vi alle bærer noe av Guds godhet i oss, i tillegg til evnen til å gjøre godt. Men vår tro beskriver også menneskets tilbøyelighet til å gjøre det onde.

Vi tror at menneskets frie vilje også gir mulighet til å velge det som er galt. Den norske kirke lærer at mennesket trenger tilgivelse og Guds nåde.

Comments are closed.