Vet vi noe om fremtiden?


Finnes det kilder til kunnskap om det som ennå ikke har skjedd?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Ingen kan spå om fremtiden. Hva som skjer i morgen, neste år eller om tusen år, er et resultat av tilfeldigheter og hva vi mennesker foretar oss i dag. Vi har alle et ansvar for å leve slik at morgendagen også blir levelig, for oss selv og andre.

Det hører til det kristne verdensbildet at tiden en dag vil ta slutt. Vi tror at Kristus en gang vil komme igjen og at tilværelsen slik vi kjenner den vil opphøre. I Johannes’ åpenbaring leser vi om at Gud vil skape en ny himmel og en ny jord, der livet vil være godt for alle. Ingen vet når det skal skje, eller om det stadig er noe som er i ferd med å skje.

Comments are closed.