Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon?


Kan man som lekmann selv søke kunnskap innenfor vår tradisjon, eller trenger man veiledning fra eksperter? Er det tilrådelig for lekmenn å gå direkte til de hellige tekstene, eller søke innsikt gjennom bønn, meditasjon og selvstendig refleksjon? Eller er det en fare forbundet med denne formen for alenegang?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Som luthersk kirke utfordrer vi alle mennesker til å lese i Bibelen og samtale med hverandre om tekstenes formidling av Jesu liv.

Luther la stor vekt på den enkelte kristnes ansvar for selv å tenke og lese i Bibelen. Luther oversatte selv Bibelen til tysk slik at folk kunne få Bibelen på sitt eget morsmål.

Det er utarbeidet mange studieopplegg med ressurser som skal hjelpe oss å forstå og snakke om de hellige tekstene. Tilsvarende vektlegger vår kirke en vitenskapsbasert tilnærming til de hellige tekstene. Teologi er et av de eldste vitenskapsfagene i Norge.

En faglig fordypning i de hellige skriftene står ikke i et motsetningsforhold til den allmenne eller personlige lesning av tekstene. Skriftene kan brukes til meditasjon, refleksjon og lignende. Gud taler til oss gjennom disse tekstene på mange ulike måter.

Comments are closed.