Hvorfor finnes lidelse?


Hva er forklaringen på at det finnes så mye vondt i verden? Er lidelse utelukkende negativt, eller tjener den også et formål? Er det mulig å tenke seg en verden uten lidelse?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Kristendommen tilbyr ikke noe fullgodt svar på hvorfor det finnes lidelse eller hvordan en god Gud kan tillate at onde ting skjer. Kristendommen er ingen vanntett filosofisk forklaring av virkeligheten. Men kristen tro kan hjelpe oss å fortolke det som ikke er godt, og kalle oss
til å gjøre noe med det.

Alle som lever i verden vet at det finnes ondskap og lidelse. Mennesket er ikke bare godt, men bidrar også til at andre har det vondt. Spørsmålet er hva vi gjør med det som er vondt.

Vi tror at enkeltmennesket og samfunnet er kalt til å bekjempe lidelse og finne gode måter å leve sammen på.

Da Kristus led korsdøden tok han samtidig del i menneskers lidelse. Vi tror at Gud er nær når vi har det vondt og når katastrofer inntreffer. Vi tror også at Gud vil forsone verden med seg selv og gi oss en tilværelse uten lidelse.

Comments are closed.