Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?


Hva er vårt syn på kjønn og kjønnsroller? Hva er egentlig forholdet mellom kvinner og menn? Og hvilke roller har de i samfunnet?


Uenighetens fellesskap | October 8, 2018

Gud skapte både menn og kvinner og han talte til begge kjønn. Både menn og kvinner står ansvarlige overfor Gud. Bibelen gjenspeiler mange ulike kulturers og tidsperioders forståelse av kvinner, menn og familierelasjoner. Grunnleggende for Den norske kirke er forståelsen av menns og kvinners likeverd – både overfor hverandre og overfor Gud. Jesus viste en overraskende åpenhet mot kvinner og brukte både mannlige og kvinnelige forbilder for disiplenes liv og tjeneste. Både kvinner og menn kan inneha alle funksjoner og alle typer stillinger i Den norske kirke.
Vår kirke har utviklet seg i dette spørsmålet – slik også det norske samfunn har gjort. Vi ser på kvinners deltagelse i næringsliv og politikk, i offentlige verv og tjenester som en selvfølge.

Comments are closed.