Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?


Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre tros- eller livssyn kan ha rett, eller er vår vei den eneste rette? Er det uproblematisk å ha venner som tilhører et annet tros- eller livssyn?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Kirken ønsker å fremme de gode samtalene og møtene med mennesker med annen tro eller livssyn enn det kristne.

Til grunn for vår tenkning er at alle mennesker er skapt av Gud. Hvert menneske har rett og frihet til selv å velge sin tro eller sitt livssyn. Vi tror at menneskers lengsel har gitt Gud mange navn, og vi gjenkjenner denne lengselen i ulike måter å tro på. Mennesker med forskjellig tro lever side om side i samfunnet.

Kirken har et omfattende arbeid med dialog og oppfordrer våre menigheter til å være med på og legge til rette for dialog i lokalsamfunnet. Vi ønsker å bli kjent med mennesker fra andre tradisjoner enn vår egen, få vite mer om hva som er viktig i deres liv og skape gode fellesskap og godt samarbeid på tvers av tro og livssyn. Dette forutsetter respekt og vilje til å forstå den andre og gi plass for forskjellige trosfortellinger.

Dialog kan forandre oss og våre forestillinger om «den andre» og om oss selv. Vennskap går på tvers av tro og livssyn. Vi oppfordrer alltid til å utvikle gode vennskap – uansett hvilken tro eller livssyn våre venner tilhører.

Vi er samtidig frimodige på innholdet i vår egen tro. Vi tror at Guds kjærlighet viser seg gjennom Jesus-fortellingen. Vi tror at Jesus viser oss hvem Gud er og vi tror at frelsen er knyttet til Jesu død og oppstandelse. Vi vil dele denne troen med så mange som mulig.

Vi mener at åpenhet, respekt og tydelighet på rolle og situasjon gjør det mulig både å føre respektfulle dialoger med mennesker som har andre livssyn og å dele vår tro med andre.

Comments are closed.