Hvordan forholder vi oss til vitenskap?


Hvordan forholder vi oss til vitenskap? Finnes det eksempler på at vitenskapelige teorier strider med vår tradisjons lære?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Comments are closed.