Hvordan forholder vi oss til sex?


Hva er vårt syn på sex? Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon? Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være gift?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Vi tror at Gud har skapt hele mennesket. Vår seksualitet er skapt og villet av Gud.

Den dypeste betydningen av vår seksualitet er forplantning. Ved at mennesker har sex med hverandre blir vi medarbeidere i Guds fortsatte skapelse.

Seksualitet er en del av vår identitetsutvikling, og vår kirke ser på lysten og gleden ved seksualitet som noe godt Gud har gitt oss.

Vår kirke mener også at ekteskapet er den beste varige rammen for seksuelt samliv. Sex er både glede og ansvar. Her kan vi gi hverandre nytelse og trygghet.

Som det meste av det som er godt kan også sex misbrukes. Kirken mener at ingen har rett til å tvinge andre til sex eller begå overgrep mot barn eller andre.

Comments are closed.