Hvordan forholder vi oss til nasjonale feiringer?


I Norge har vi en rekke nasjonale feiringer. Blant annet frigjøringsdagen, syttende mai, kongelige bryllup og lignende. Hvordan forholder vårt samfunn seg til disse nasjonale feiringene?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Den norske kirke er en viktig medaktør i nasjonale høytider. Dette har sammenheng med Norges tusenårige historie som et kristent land. Om lag 73 prosent av Norges befolkning er medlemmer i Den norske kirke.

Vi feirer gudstjenester både 1. og 17. mai. Særlige begivenheter som for eksempel kongelige bryllup er ofte knyttet til seremonier i Den norske kirke. Vi ser på dette som viktige bidrag til å gjøre Norge til et godt sted å leve. Vi mener det er viktig å være en del av det offentlige liv og være til stede på ulike samfunnsarenaer.

Den norske kirke har hatt en privilegert posisjon i det norske samfunn på grunn av sin historie og posisjon. Det ligger en særlig forpliktelse i det å være majoritetskirke. Det er derfor viktig å understreke at et livssynsåpent samfunn, der gjensidig respekt og tillit i møte med andres tro eller overbevisning, er i tråd med Den norske kirkes verdier.

Comments are closed.