Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt?


Hvordan går man frem for å skille rett fra galt? Hva skal til for å bli et rettskaffent menneske? Har vi egne eksperter som kan bedømme hva som er rett og galt, og formidle det til våre medlemmer?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Det dobbelte kjærlighetsbud, du skal elske Gud og du skal elske din neste som deg selv, er den grunnleggende etiske utfordringen for kristne. Slik Gud har elsket oss er vi kalt til å elske hverandre
og vår neste som oss selv. Et kristent liv har dermed ikke først og fremst et regelsett å leve etter, men en grunnleggende oppfordring å leve med. Hvordan kan vi bidra til at den kjærlighet som har Gud til kilde blir kjent og erfart i denne verden?

Først og fremst handler vår tro om Guds kjærlighet til oss. Vi kommer ikke til tro ved å fortjene det gjennom seremonier eller livsførsel. Vektleggingen på etikk og livsførsel handler ikke om hvordan vi nærmer oss Gud, men som et gjensvar på hans kjærlighet til oss og en anerkjennelse av at alt det
Gud har skapt har verdi og skal tas vare på. Alle mennesker er verdifulle.

Jesu liv et er viktig eksempel for oss. Jesus evnet å være til stede for alle og særlig for de som var utsatt eller hadde det vanskelig. En kristen er kalt til å være med og gjøre Guds kjærlighet både kjent
og erfart av alle mennesker.

Vi har prester og mange andre med høy utdanning som bidrar til å tolke og videreformidle den kristne tro. Men det er først og fremst den enkelte kristne som står ansvarlig for å forvalte sitt liv og leve som et rettskaffent menneske.

Comments are closed.