Hvilke ritualer har vi for å markere overgangen mellom ulike livsfaser?


Livet består av ulike stadier. Endringer kan komme naturlig med alderen, eller som følge av egne livsvalg. Har vi ritualer som markerer overgangen fra en livsfase til den neste? I så fall hvilke?


Uenighetens fellesskap | November 4, 2018

 

Kyrkja ønsker å vere til stades gjennom heile livet, frå vugge til grav, i høgtid og kvardag.

Dåpen er eit sakrament som har stor betydning i ei evangelisk-luthersk kyrkje.

Jesus utfordra menneske han møtte til å følge han, og gav i oppdrag å gi dåpen vidare til menneske over heile verda.

Konfirmasjonen er eit overgangsrituale, og skjer gjerne det året ein fyller 15. Konfirmasjonen er ei tid for å lære og erfare kristen tru. Mange par vert vigde i kyrkja. I kyrkjeleg vigsel skjer både den juridiske vigselshandlinga og ei forbønnshandling for paret. Det er ope for alle, uansett seksuell orientering, å la seg vie i Den norske kyrkja.

Dei aller fleste gravferder i Norge skjer i Den norske kyrkja. Ei gravferd er fellesskapet si siste teneste for den som er død. Håpsdimensjonen har ein sentral plass. Vi trur på ei forvandling, at den som dør står opp til nytt liv.

Comments are closed.