Hvilke eksempler har vi på rett livsførsel?


Hvem er våre moralske forbilder? Har det noensinne levd fullstendig rettskafne mennesker? Er det i så fall et mål å leve som dem? Har vi fortellinger som tjener som eksempler til etterfølgelse, eller til avskrekking, som vi benytter oss regelmessig av i vårt samfunn?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Det er et rikt persongalleri i Bibelen. Noen av personene er gode idealer – men de aller fleste er også beskrevet slik at vi kan lære både av deres gode sider og av deres feil. Ingen mennesker er feilfrie.

Jesus er det eneste menneske som levde uten synd. Når vi i kirken snakker om etterfølgelse er det først og fremst Jesus vi ønsker å etterleve. Jesus sa: Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Med dette er utfordringen gitt.

Jesu liv er et kall til etterfølgelse. Vi kan lære av både Jesu handlinger og Jesu ord. I praksis viste han omsorg for den utsatte og engasjert kjærlighet til alle. Jesus talte ofte i lignelser, for eksempel lignelsen om den barmhjertige samaritan. I denne lignelsen lærte vi praktisk kjærlighet på tvers av menneskeskapte skillelinjer, og vår blindhet overfor den utsatte blir kritisert.

Gjennom Bibelens fortellinger og kirkens historie fortelles det om mange mennesker som kan lære oss noe om gode valg og gode liv.

Comments are closed.