Hva er viktigst av likhet og likeverd?


Er prinsippene om likhet og likeverd bestandig forenelige, eller står de i blant i motsetning til hverandre? Hva mener vi i så fall veier tyngst av likhet og likeverd?


Uenighetens fellesskap | October 22, 2018

Alle mennesker har verdi som skapt av Gud, i Guds bilde. Alle er dermed like mye verdt. Det innebærer at vi mener at alle står likt overfor Gud, og også overfor loven.

Som individer er vi likevel alle forskjellige. Menneskelig mangfold er en del av Guds skaperverk, og derfor av det gode. Det mangfoldet som finnes blant oss gir ingen grunn til at vi skulle behandles ulikt, verken i religiøs forstand eller med tanke på rettigheter og plikter i det mellommenneskelige eller i samfunnslivet.

Comments are closed.