Hva er rettferdighet?


Hva er egentlig rettferdighet? Hvordan oppnår man rettferdighet?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Alle mennesker har rett til å bli behandlet med rettferdighet. Alle samfunn har plikt til å behandle sine innbyggere med rettferdighet. Slik forstått er rettferdighet en rettighet og plikt som utfordrer både mennesker og samfunn.

I vår verden er det en rekke livsforhold som preges av urettferdighet. Noen er født inn i fattigdom andre i rikdom. Noen bor i trygge og velordnede samfunn – andre lever sine liv i kaotiske livsforhold. Dette er dypt urettferdig og vi ser det som en kristenplikt å arbeide for mer rettferdighet i denne verden.

Rettferdighet er også et viktig ord i forholdet mellom mennesker og Gud. Ingen mennesker står uten skyld i møte med Gud. Gud er hellig og ren – ingen mennesker når opp til Guds hellighet. I dette forholdet er rettferdighet en gave som gis oss av Gud. Vi tror at Jesu død og oppstandelse reiser mennesker opp slik at vi står rettferdige overfor Gud. Slik forstått er rettferdighet en gave som gis oss av Guds nåde. Denne nåden er også et kall til etterfølgelse: Når Gud har gitt oss tilgivelse og håp – kalles vi til å møte mennesker slik Gud har møtt oss.

Comments are closed.