Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?


Hvordan kan vi komme frem til en best mulig fordeling av rettigheter og goder på den ene siden, og plikter og byrder på den andre?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Den optimale fordelingen av goder gir alle det de trenger hver dag. Vårt utgangspunkt er at vi forvalter en verden som er rik nok for alle og at alle mennesker har medansvar for sin neste. Det er et sykdomstegn for ethvert samfunn når noen har overflod på alt mens andre lider nød.

Kirken er særlig opptatt av at utsatte grupper, som eldre, kronisk syke, små barn og flyktninger, får de rettigheter og det som trengs for et verdig liv. Både enkeltmennesker og samfunnet utfordres på sitt ansvar for hverandre. Alle mennesker bærer et ansvar for sitt eget liv og for forvaltningen av sine egne ressurser.

Vi tror at alle mennesker har et kall, her forstått som evner, egenskaper og muligheter, som vi utfordres til å realisere. Mennesket lever ikke bare for seg selv. Disse perspektivene gjør at også kirken gjennom århundrer har bidratt til å utvikle samfunnets skole- og helsevesen. I tillegg bidrar kirken offensivt til utviklingsarbeid og nødhjelp der det trengs.

Comments are closed.