Har man noen gang rett til å drepe?


Er livet hellig og ukrenkelig, eller har man i noen tilfeller rett til å drepe? Finnes det tilfeller hvor man faktisk har en plikt til å ta liv?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Dåpen er eneste krav for å være medlem i Den norske kirke.

Det er ikke spesielle ferdighets- eller kunnskapskrav. Spebarn tar imot stell, den mat og den kjærlighet som blir gitt til dem – på samme måte kan vi som kristne ta imot Guds gode gaver. Så utfordres vi til å lære og erfare hva dette betyr.

Ingen kristne kastes ut av våre fellesskap – alle kristne har tilgang til dåp og nattverd. Sammen med alle kristne trossamfunn bekjenner vi troen på én Gud. Vi kjenner Gud som en treenig Gud: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Noen ganger sier vi også Skaperen, Frigjøreren og Livgiveren.

Tidlig i kirkens historie ble troen på den treenige Gud uttrykt gjennom tre «oldkirkelige» bekjennelser. Disse er felles for alle kristne. På gudstjenesten i Den norske kirke hver søndag brukes den av de oldkirkelige bekjennelser som heter den apostoliske trosbekjennelse.

Sammen med de andre lutherske kirkene i verden har vi skrifter som viser hva det betyr å være nettopp en luthersk kirke. Disse skriftene er Confessio Augustana og Luthers lille katekisme.

Comments are closed.