Er det noen i vårt fellesskap som ikke kan gifte seg?


Er det noen i vårt samfunn som ikke har lov til, eller helst bør avstå fra å gifte seg? Hva er i så fall begrunnelsen for det?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Så sant paret som ønsker vigsel oppfyller kravene til ekteskapsinngåelse etter norsk lov, er det ingen hindringer for at de kan gifte seg.

Det er ingen stillinger i vår kirke som er forbeholdt mennesker som lever i sølibat eller er gift.

Vi mener at både det å leve alene eller å leve sammen i forpliktende forhold kan være en oppfyllelse av Guds vilje med våre liv. Dette har sammenheng med at vi har et grunnleggende positivt forhold til seksualitet og at sex er en gudgitt og en naturlig del av det å være menneske.

Comments are closed.