I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?


Hvordan forholder vi oss til politikk? Er det områder hvor vi mener det er viktig å engasjere oss for å påvirke politikken i den retning vi mener er riktig? Hvordan forholder vi oss til medlemmer som er aktive innen politikken?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Den kristne tradisjon har lang historie i landet vårt, og kirken har og vil fortsatt ha en viktig rolle i vårt samfunn. Det heter i Grunnloven at vårt samfunn bygger på de kristne og humanistiske verdiene.

Den kristne tro har konsekvenser og utfordringer som omhandler hele menneskets liv og viktige utfordringer for hvordan vi bygger våre samliv og vårt samfunn. Troen på Gud utfordrer oss til å leve etter og påvirke vårt samfunn opp mot de verdier som ligger i vår tro.

Vi mener at tro og livssyn er en viktig del av vårt samfunn og at den kristne tro bidrar til å gjøre Norge til et bedre sted å leve. Vi oppfordrer alle mennesker av god vilje til å engasjere seg og til å påta seg politiske oppgaver. Dette kan gjøres gjennom politiske partier og samfunnsbyggende arenaer.

Vår kirke er særlig engasjert i omsorg for utsatte grupper, vi har fokus på temaer som menneskeverd, fattigdomsbekjempelse, klimakrise, flyktningspørsmål, internasjonal solidaritet og mye mer.

Comments are closed.