Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?


Hvordan foregår innvielsen i vårt fellesskap? På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for vårt fellesskaps lære, prinsipper og leveregler? I hvilken alder blir man offisielt innlemmet i vårt fellesskap?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Dåpen er det eneste medlemskriteriet i Den norske kirke.

Vi praktiserer barnedåp så vel som dåp av unge og voksne. Det vanligste er at dåpsbarnet er om lag fire måneder gammelt og blir båret til døpefonten, men man er aldri for ung eller for gammel til dåpshandlingen.

I dåpen uttrykker vi glede over barnet som er født. Vannet og ordene om Jesus gir barnet del i hele Guds nåde. Barnedåpen har også et viktig budskap til alle voksne: Vi må alle bli som barn for å komme inn i Guds rike.

Barnet trenger ikke forstå eller ha ord for underet som skjer. Barnet bare tar imot, og hele Guds frelse er i dåpen.

Vi snakker mye om å lære å kjenne den kirke og tro vi døpes inn i. Gjennom erfaring og kunnskap kan barn, unge og voksne få kjennskap til den kristne tro. Den norske kirke jobber systematisk med å gi alle døpte mellom 0 og 18 år trosopplæring gjennom aktiviteter i den menigheten man bor i. Dette gir et godt grunnlag for å gjøre egne verdivalg og bestemme seg for hva man vil tro på.

Vi anerkjenner dåp i andre trossamfunn, og de som er døpt i andre kristne trossamfunn kan melde seg inn i Den norske kirke.

Comments are closed.