Hvem regnes som vårt samfunns øverste leder?


Hvilket verv regnes som det aller høyeste i vår livssynsorganisasjon? Hvordan ser den hierarkiske strukturen i vår organisasjon ut? Hvilke ulike ledende organer eller stillinger finnes det i vårt samfunn?


Uenighetens fellesskap | July 4, 2018

 

Kirkemøtet er det øverste organ for Den norske kirke. Det er sammensatt av de som er valgt til de elleve bispedømmerådene og møtes vanligvis en uke i året.

I bispedømmene sitter det valgte representanter fra menighetene i det bispedømmet. Alle biskopene sitter i Kirkemøtet.

Den norske kirkes ledelse har to linjer som knyttes sammen. Vi har en preses – en ledende biskop som øverste leder. Så velger Kirkemøtet et Kirkeråd med egen leder. Kirkerådets leder er øverste valgte leder i Den norske kirke. Leder velges for to år av gangen.

Hvert bispedømme har en biskop, et valgt bispedømmeråd og en stiftsdirektør og en administrasjon. Det valgte Kirkerådet har en administrasjon som ledes av en ansatt direktør.

For å bli biskop i Den norske kirke må en være ordinert til prest. For de aller fleste stillinger er det også krav om å være medlem i Den norske kirke.

Comments are closed.