Hva er kunnskap?


Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes om de spørsmål vår tradisjon er opptatt av? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap? Oversanselige erfaringer? Empiri?


Uenighetens fellesskap | November 17, 2018

 

Gud har skapt oss med vitebegjær og fornuft. Det skal vi bruke for å forstå stadig mer av den verden vi lever i.

Vi tror at Gud kan tale til oss på mange måter. Gud taler gjennom vårt intellekt, våre følelser, gjennom naturen og gjennom andre mennesker. Vi tror det finnes en type kunnskap vi ikke kan komme fram til av oss selv. Det er evangeliet om Guds nåde. Vi kan få vite om nåden gjennom Guds åpenbaring i Jesus Kristus.

Det greske ordet som “åpenbaring” kommer fra, betyr at et slør er trukket til side. Slik kan vi se det som før var skjult. Når vi sier at Jesus er Guds åpenbaring og verdens lys, betyr det at han kaster sitt lys over verden, slik at vi kan se den bedre. Åpenbaringen handler derfor ikke bare om Gud, men om hele tilværelsen.

Kristendommen regnes blant en av «bøkenes religioner» og Bibelen ligger til grunn for vår trosforståelse. Bibelen er en samling skrifter som har blitt til over mange århundrer. Vi tror at Gud har åpenbart seg i Jesus Kristus, og at Bibelen bærer vitne om denne åpenbaringen. Som luthersk kirke søker vi dialogen mellom Guds åpenbaring og våre egne spørsmål og erfaringer. Bibelen er vår viktigste kilde til fortellingene om Jesus og om Guds relasjon til verden. Vi tror også at Gud taler gjennom sakramentene dåp og nattverd.

Kunnskap er et viktig tema i den kristne tro. Alle de kirkelige yrkesgruppene har solide utdannelser. Det er mange studie- og samtalegrupper som nettopp søker sammenhengene mellom de historiske skriftene, kristentroen og våre egne liv.

Comments are closed.