Har mennesker fri vilje?


Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør, forutbestemt?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Menneskets ansvarlighet er en grunnleggende del av vår forståelse av mennesket. Mennesket har en fri vilje til å velge det gode eller det onde.

Mennesket er utfordret i sine holdninger og handlinger. Menneskets ansvarlighet er også en del av menneskets verdighet.

Vi lærer også at mennesket har en tilbøyelighet til å vende både Gud og hverandre ryggen. Gjennom troen på Jesus får mennesket tilgivelse, og kallet til å velge det gode fornyes hver eneste dag.

Comments are closed.